Piperyna w preparatach Salli!

Mamy przyjemność poinformować, że we wszystkich preparatach nowych serii Salli stosujemy dodatkowo wyciąg z pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny (Bioperine®) .

– No dobra i co z tego?

Otóż to :

EKSTRAKT Z PIEPRZU CZARNEGO STANDARYZOWANY NA PIPERYNĘ

Właściwości farmakologiczne – zastosowanie w poprawie przyswajalności witamin i fitoskładników.

Wyniki randomizowanych badań nad skutkami podawania leków, witamin i fitoskładników w towarzystwie ekstraktu z pieprzu czarnego standaryzowanego na 95% piperyny – Bioperine®.

W trakcie badań nad wpływem piperyny na przyswajanie substancji czynnych w organizmie dowiedziono, że zwiększa ona wchłanianie dzięki oddziaływaniu na błonę komórkową jelit (np.: osłabienie efektu hydrofobowego).

Cząsteczka piperyny

Wieloletnie badania nad wpływem podawania wyciągów z pieprzu czarnego standaryzowanego na piperynę pokazały jego dużą skuteczność w poprawie przyswajania przez organizm różnych substancji.

Wykazano np.: zwiększoną biodostępność leków takich jak newirapina (inhibitor odwrotnej transkryptazy HIV-1), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), propanolol (nieselektywny β-bloker na nadciśnienie) i teofilina (lek rozszerzający oskrzela).

🔬Wyniki badań klinicznych – zwiększenie biodostępności.

Poniżej przedstawiamy wyniki trzech z wielu badań nad zwiększeniem przyswajania fitoskładników, minerałów oraz witamin jaki wykazano podczas  testów klinicznych  Bioperine® – standaryzowanego na 95% zawartości piperyny wyciągu z pieprzu czarnego.

Witamina C

W podwójnie zaślepionym badaniu typu cross-over oceniano biodostępność witaminy C (500 mg/dobę) podawanej razem z lekiem nasercowym, chlorowodorkiem propranololu (HCl) (10 mg), z lub bez Bioperine®. Pomiary stężenia w osoczu wykazały, że podawanie witaminy C z propranololem HCl w obecności Bioperine® spowodowało 52,3% wzrost stężenia witaminy C w osoczu (Cmax = 110,6 μg/ml) w porównaniu z grupą kontrolną (Cmax = 72,6 μg/ml, ryc. 6). Przyswajalność wzrosła o 39,2% w przypadku Bioperine® w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio 361,2 μg/hr/ml i 259,5 μg/hr/ml).

Z drugiej strony, pomiary poziomu propranololu HCl w osoczu nie wykazały znaczącego wzrostu. Maksymalne stężenie chlorowodorku propanololu w osoczu w obecności Bioperine® (Cmax = 3,8 μg/ml) było zaledwie o 9,4% większe niż stężenie w osoczu bez Bioperine® (Cmax = 3,4 μg/ml). Przyswajalność dla chlorowodorku propanololu z Bioperine® wynosiło 11,6 μg/hr/ml i nie różniło się istotnie od  tego bez Bioperine® (10,6 μg/hr/ml)

  Dobry „ZŁY PITBULL”

53% – wzrost przyswajalności witaminy C

  • STĘŻENIE W OSOCZU BEZ PODANIA PIPERYNY- 72,6 μg/ml
  • STĘŻENIE W OSOCZU PO PODANIU PIPERYNY – 110,6 μg/ml

Koenzym Q10

Biodostępność koenzymu Q10 (120 mg) oceniano z suplementacją i bez suplementacji Bioperine®. Ponieważ CoQ10 jest składnikiem endogennym, ochotników poddano badaniom przesiewowym w celu uzyskania porównywalnych wartości wyjściowych CoQ10 (0,30-0,60 μg/ml). Po 21 dniach suplementacji, jednoczesne podawanie Bioperine® spowodowało bezwzględny wzrost stężenia CoQ10 w surowicy o 1,12 μg/ml w porównaniu do bezwzględnego wzrostu o 0,85 μg/ml w grupie kontrolnej (bezwzględny wzrost jest definiowany jako różnica pomiędzy wartościami końcowymi a wartością wyjściową, która została ustalona na poziomie 0,50 μg/ml). Zaobserwowano 30% wzrost przyswajalności koenzymu Q10 wspieranego dodatkowo Bioperine® w porównaniu do grupy kontrolnej.

30% – wzrost przyswajalności koenzymu Q10

  • WZROST STĘŻENIA W OSOCZU BEZ PODANIA PIPERYNY + 0,85  μg/ml
  • WZROST STĘŻENIA W OSOCZU PO PODANIU PIPERYNY – 1,12 μg/ml

β-karoten

Względna biodostępność preparatu β-karotenu podawanego z i bez Bioperine® została oceniona w podwójnie ślepym badaniu typu crossover. Stężenie β-karotenu w surowicy mierzono podczas dwóch oddzielnych 14-dniowych faz badania. Średnie wyjściowe wartości β-karotenu w surowicy były statystycznie podobne na początku zarówno fazy suplementacji kontrolnej (β-karoten + placebo), jak i fazy suplementacji eksperymentalnej (β-karoten + Bioperine®). Zaobserwowano jednak 60% wzrost przyswajalności w grupie eksperymentalnej (β-karoten + Bioperine®) w porównaniu z grupą kontrolną po 14 dniach suplementacji.

60% – wzrost przyswajalności β-karotenu

60% wzrostu stężenia β-karotenu po podawaniu w połączeniu z Bioperine®

Wniosek:

Wyniki niniejszych badań w sposób wyraźny dowodzą znaczącej poprawy przyswajalności witamin i fitoskładników w suplementacjach wspieranych poprzez jednoczesne podawanie ekstraktu z czarnego pieprzu standaryzowanego na 95% piperyny.

Pieprz czarny ale zielony 🙂

Piśmiennictwo:

1. Srinivasan K. Black pepper and its pungent principle-piperine: a review of diverse physiological effects. Crit Rev Food Sci Nutr. 2007;47(8):735-748.

2. Hiwale AR, Dhuley JN, Naik SR. Effect of co-administration of piperine on pharmacokinetics of beta-lactam antibiotics in rats. Indian J Exp Biol. Mar 2002;40(3):277-281.

  Poznaj choroby skóry u psów i ich objawy

3. Lambert JD, Hong J, Kim DH, Mishin VM, Yang CS. Piperine enhances the bioavailability of the tea polyphenol (-)-epigallocatechin-3-gallate in mice. J Nutr. Aug 2004;134(8):1948-1952.

4. Atal CK, Dubey RK, Singh J. Biochemical basis of enhanced drug bioavailability by piperine: evidence that piperine is a potent inhibitor of drug metabolism. J Pharmacol Exp Ther. Jan 1985;232(1):258-262.

5. Zhang W, Han Y, Lim SL, Lim LY. Dietary regulation of P-gp function and expression. Expert Opin Drug Metab Toxicol. Jul 2009;5(7):789-801.

6. Zhou S, Lim LY, Chowbay B. Herbal modulation of P-glycoprotein. Drug Metab Rev. Feb 2004;36(1):57-104.

7. Khajuria A, Thusu N, Zutshi U. Piperine modulates permeability characteristics of intestine by inducing alterations in membrane dynamics: influence on brush border membrane fluidity, ultrastructure and enzyme kinetics. Phytomedicine. Apr 2002;9(3):224-231.

8. Khajuria A, Zutshi U, Bedi KL. Permeability characteristics of piperine on oral absorption–an active alkaloid from peppers and a bioavailability enhancer. Indian J Exp Biol. Jan 1998;36(1):46-50.

9. Gupta SK, Bansal P, Bhardwaj RK, Velpandian T. Comparative anti-nociceptive, anti-inflammatory and toxicity profile of nimesulide vs nimesulide and piperine combination. Pharmacol Res. Jun 2000;41(6):657-662.

10. Allameh A, Saxena M, Biswas G, Raj HG, Singh J, Srivastava N. Piperine, a plant alkaloid of the piper species, enhances the bioavailability of aflatoxin B1 in rat tissues. Cancer Lett. Jan 31 1992;61(3):195-199.

11. Kasibhatta R, Naidu MU. Influence of piperine on the pharmacokinetics of nevirapine under fasting conditions: a randomised, crossover, placebo-controlled study. Drugs R D. 2007;8(6):383-391.

12. Pattanaik S, Hota D, Prabhakar S, Kharbanda P, Pandhi P. Effect of piperine on the steady-state pharmacokinetics of phenytoin in patients with epilepsy. Phytother Res. Aug 2006;20(8):683-686.

  Czy z miłości 💘 można zrobić krzywdę?

13. Bano G, Raina RK, Zutshi U, Bedi KL, Johri RK, Sharma SC. Effect of piperine on bioavailability and pharmacokinetics of propranolol and theophylline in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol. 1991;41(6):615-617.

14. Badmaev V, Majeed M, Norkus EP. Piperine, an alkaloid derived from black pepper, increases serum response of beta-carotene during 14-days of oral beta-carotene supplementation. Nutr Res. 1999;19(3):381 – 388.

15. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. May 1998;64(4):353-356.

16. Badmaev V, Majeed M, Prakash L. Piperine derived from black pepper increases the plasma levels of coenzyme Q10 following oral supplementation. J Nutr Biochem. Feb 2000;11(2):109-113.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapytaj o nasze produkty!
Staramy się dostarczyć Ci najlepszą z możliwych obsługę, dlatego używamy ciasteczek 🍪. Przeglądanie naszej strony oznacza zgodę na ich wykorzystanie.