Jeżeli nie chcesz stracić szansy na skuteczne rozwiązanie problemów ze stanami zapalnymi u Twojego psa przeczytaj ten artykuł do końca.

Od wielu lat pracujemy nad dostarczeniem skutecznego rozwiązania problemu przewlekłych stanów zapalnych u psów. Problem ten dotyczy ok. 40% psów seniorów. Skutkuje on cierpieniami, które utrudniają psom normalne funkcjonowanie, a można im łatwo pomóc… Rozwiązaniem są naturalne tabletki na zapalenie stawów u psów, oparte o wyciągi z kory wierzby.

Wiele lat temu dotarliśmy do p. Aliny Glinko. Jest ona doktorem nauk medycznych. Ponad 25 lat temu przeprowadziła wraz z profesorem Samochowcem badania nad wykorzystaniem wyciągów wierzbowych w leczeniu stanów zapalnych. Badania zostały przeprowadzone na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Katedra Farmakologii i Toksykologii porównała działanie dwóch substancji: kwasu acetylosalicylowego (popularnej „aspiryny) oraz wyciągu wierzbowego standaryzowanego na zawartość 13% salicyny.

W tym momencie musimy odwołać się do historii. „Aspiryna” czyli kwas acetylosalicylowy został wynaleziony ponad 100 lat temu w laboratoriach firmy Bayer. Zsyntetyzowano tam produkt metaboliczny wątroby czyli kwas salicylowy. Organizm wytwarza ten kwas w sposób naturalny z dostarczonej mu salicyny, której najlepszym źródłem jest kora wierzby. W związku z tym od 1935r na rynku dostępny jest sztucznie wytwarzany substytut substancji naturalnej. Niestety stosowanie tego substytutu niesie za sobą problem skutków ubocznych.

Wróćmy teraz do szczecińskich badań. Prof. Samochowiec i dr. Glinko porównali w nich działanie syntetyku i substancji naturalnej. Wyniki okazały się bardzo zaskakujące!

Metodyka:

W badaniu wywołano obrzęk karragenowy czyli stan zapalny tylnej łapy u szczurów rasy Wistar. 70 zwierząt zostało losowo podzielone na grupy po 10 osobników.

  • Grupy 1-3 otrzymały roztwór kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawkach: 100, 300 i 600 mg/kg.
  • Grupy 4-6 otrzymały roztwór wodny wyciągu wierzbowego (ES), standaryzowanego na 13% salicyny, w dawkach: 60, 100, 120 mg/kg.
  • Grupie 7 kontrolnej podano wodę destylowaną.

Po upływie 1 godziny od podania leku zwierzętom wstrzyknięto podskórnie w powierzchnie podeszwową prawej tylnej łapy roztwór 0,1 ml, 1% wodnego roztworu karragenu. Objętość prawej tylnej łapy każdego szczura mierzono za pomocą polyzmometru trzykrotnie: a. natychmiast po podaniu roztworu karragenu, b. 1 godzinę po podaniu roztworu karragenu, c. 3 godziny po podaniu roztworu karragenu. Zmiany objętości prawej tylnej łapy zwierząt grup badanych porównano z odpowiednim przyrostem objętości w grupie 7 – kontrolnej.

Wyniki

Hamowanie stanu zapalnego:

PO 1 GODZINIE

WYCIĄG WIERZBOWY 0 %

KWAS ACETYLOSALICYLOWY 0 %

PO 3 GODZINACH

WYCIĄG WIERZBOWY 0 %

KWAS ACETYLOSALICYLOWY 0 %

Wykonane badania wykazały porównywalny z „aspiryną” zakres i siłę działania leczniczego wyciągu wierzbowego, a w przypadku działania przeciwbólowego nawet większą skuteczność od dawek kwasu acetylosalicylowego. Trzeba podkreślić, że w badaniu podawano duże dawki kwasu acetylosalicylowego, który w tych warunkach obciążony jest licznymi działaniami niepożądanymi. Według opinii wybitnego amerykańskiego badacza V.E. Tylera z Pardue University naturalne preparaty zawierające korę wierzby są o wiele bezpieczniejsze od kwasu acetylosalicylowego, o czym świadczy brak doniesień w piśmiennictwie medycznym o jakimkolwiek poważniejszym przypadku ich szkodliwego działania. Nazwał on wyciągi wierzbowe „naturalną aspiryną”.

Wnioski:

1. Standaryzowany wyciąg z kory wierzby wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, porównywalne z uzyskanym po podaniu 10 krotnie wyższych dawek kwasu acetylosalicylowego. 

2. Extractum salicis jest bezpiecznym fitoterapeutykiem nie wykazującym ostrego działania toksycznego ani uszkadzającego błonę śluzową żołądka.

3. Wyciąg z kory wierzby może stanowić wartościową alternatywę w sytuacjach, gdy przyjmowanie syntetycznego kwasu acetylosalicylowego nie jest wskazane.

CO O TYM MYŚLISZ?